Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Ödemiş İcra Müdürlüğü

İcra Müdürlüğü

        İcra ve İflas Dairelerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması projesi kapsamında Yeni İcra Modeli Ödemiş İcra Dairesi olarak 22.11.2019 tarihinde hizmete açılmıştır.

        Uygulamaya başlanılan projedeki amaç yeni İcra ve İflas Daireleri açmak değildir. Kısacası amaç mevcut İcra Dairelerini tek çatı altında toplayarak, uzmanlaşmış bürolar vasıtasıyla taleplerin karşılanmasında Adil, etkin ve verimliğiliğin arttırılması, hızlılık ve görevlerin makulleştirilmesi mükemmellik ve ilerlemenin sağlanması, standardizasyon ve hukuksal hataların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

        Bu amaçla Ödemiş 2. İcra Müdürlüğü kapatılarak, Ödemiş 1. İcra Müdürlüğü bünyesine dahil olmuş ve 26.07.2017 tarihi itibariyle Ödemiş İcra Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Yeni İcra Dairesi Modeli

        Yeni icra dairesi modelinde; birden fazla icra dairesi tek bir icra dairesi çatısı altında toplanarak, hizmetlerin uzmanlaşmış alt birimler eliyle yürütülmesi amaçlanmaktadır. Yeni icra dairesi 6 alt bürodan meydana gelmektedir.

 

Danışma ve Kalite Yönetim Bürosu
İcra dairesine gelenlerin(Hukuki danışma kapsamına girmemek kaydı ile), dairenin işleyişi ve icra takibine dair genel bilgileri alacakları büro olmasının yanında icra dairesi kalite yönetim sisteminin takip edileceği büro Danışma ve Kalite Yönetim Bürosudur.
Esas ve Aile Bürosu
İcra ve İflas Hukukuna ilişkin olarak takip talebinin alınmasından takibin kesinleşmesine kadar geçen sürede yapılması gereken tüm iş ve işlemler ile Aile hukukundan kaynaklanan çocuk teslimine ilişkin görevlerin yapılacağı büro Esas ve Aile bürosudur.
Haciz Bürosu
Esas ve Aile bürosunun Takibin kesinleştirilmesi işlemlerinin tamamlanmasından sonra satış talebine kadar geçen sürede yapılması gereken tüm haciz iş ve işlemler ile başka yer icra dairelerinden gelen haciz ve muhafaza tedbirlerini almak ve ilgili talimatların yerine getirilmesi ve konulan hacizlerin kaldırılmasına ilişkin işlemlerin yerine getirileceği büro haciz bürosudur.
Satış Bürosu
Satış ilan bilgilerinin mümkün olduğunca geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayıp, satışları olabilecek en saydam şekilde gerçekleştirerek icra dairesine gelen taşınır ve taşınmaz hacizli/ipotekli mallara ilişkin bütün satış taleplerini inceleyerek satışa hazırlık işlemlerinin yapılması, elektronik ortamda ve fiziki olarak yapılan satışların gerçekleştirilmesi, satışı yapılan malın olabilecek en yüksek değerden satılmasının sağlanması için gerekli tedbirleri almak, Satış talebinin yapılmasından paraların paylaştırılması aşamasının sonuna kadar yapılacak tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirileceği büro satış bürosudur.
Mali İşlemler Bürosu
İcra Dairesinde yapılması gereken tüm tahsilatların (harç, cezaevi yapı harçları ve tüm vergiler dâhil)  ve ödeme işlemlerinin banka aracılığıyla yerine getirilmesini sağlayan büro mali işlemler bürosudur.
Dosya ve Arşiv Bürosu
Diğer bürolar tarafından kabul edilip taranarak UYAP’a kaydedilen evrakın dosyaya takılması, dosyanın fiziki olarak muhafazası işlemleri ile arşiv hizmetlerinin yerine getirileceği büro dosya ve arşiv bürosudur.

 

Ödemiş Adalet Sarayı Santral0232 544 90 88 -   0232 545 26 03
0232 544 44 12   -   0232 544 21 58
Danışma ve Kalite Yönetim Bürosu4440
Esas ve Aile Bürosu4412 - 4413
Haciz Bürosu4416 - 4417 - 4418 - 4419
Satış Bürosu4450 - 4451
Mali İşlemler Bürosu4410 - 4411
Dosya ve Arşiv Bürosu4414 - 4415
Muhabere Bürosu4440

 

Yeni Pilot İcranın Sağladığı Faydalar
  • Yeni İcra dairesi modeli ile uzmanlaşma, karar alma süreçlerinde hızlılık, yapısal, teknolojik, amaçsal ve insan kaynakları yönünden değişim ve yenilik sağlanmıştır.
  • Her mahalde birden fazla icra dairesi yerine tek daire ve alt büro uygulaması ile uzlaşma, uygulama birliği, karar ve işlemlerde eşgüdüm sağlanarak hukuki hataların sayısı azalmıştır.
  • Dosya içeriğinin ve uygulamalarının tamamının bir örnek olarak elektronik ortamda bulunması, dosya ve evrakların çalınma veya her türlü hukuka aykırı müdahalenin en aza inmesi, açık ofis, banko uygulaması ile denetlenebilir çalışma ortamı oluşturularak kurum düzeni ve dosya güvenliği temin edilmiştir.
  • İcra Dairesinde yapılan menkul ve gayrimenkulle ilişkin ihaleler kamera sistemi ile izlenebilen müzayede salonu oluşturularak satışlar yönünden hukuk dışı müdahaleleri engellemekte, daha şeffaf ve güvenli ortamlar oluşturulmuştur.
  • Uygulanan modelde başta avukat ve dosya taraflarının adliyedeki icra takiplerine ilişkin mesaileri en aza indirilmiş olup, işlemlerin sistem üzerinden elektronik ortamda e- imza ile imzalanarak yapılması sonucu kayıt dışılık önlenmiş, dosya tarafları için kolaylık ve zaman tasarrufu sağlanmıştır.
  • Kurumsal değişim sürecinin algılanması, desteklenmesi ve benimsenmesi için mahallinde Cumhuriyet Başsavcısı, Baro Temsilcisi, İcra Hakimi ve İcra müdüründen oluşan kalite takımları oluşturularak, iletişim ve müzakere yoluyla sorunların birinci elden etkin şekilde çözülmesi sağlanmıştır.
Ödemiş İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Vergi NoÖdemiş Vergi Dairesi 8790095098
Emanet Kasa HesabıTR-9800-0150-0158-0072-9051-0612
Harç Kasa HesabıTR-9100-0150-0158-0072-9925-3057
Cezaevi Kasa HesabıTR-4800-0150-0158-0072-9361-4930

 

Ödemiş İcra Dairesi Dilekçe ve Form Örnekleri
1Örnek 1 Takip Talebi Formuİcra takibi başlatmak için gereklidir.indir
2Mal Beyanı Bildirimi FormuMal beyanı bildirimi yapmak için gereklidir.indir
3Genel Haciz Talebi FormuTakip sırasında haciz istemi için gereklidir.indir
4Fotokopi Talep FormuDosyadan fotokopi talebinde gereklidir.indir
5Hesap Numarası Bildirimi FormuReddiyat için gereklidir.indir
6Borç Durum Bilgisi FormuKurum ve kuruluşlara borcunuz olmadığına dair bildirim yapmak için gereklidir.indir
7Kıymetli Evrak Aslı Teslim Talep FormuÇek, senet, bono gibi evraklarınızı İcra Dairesi kasasından almak için gereklidir.indir
8Araçtan Haciz Kaldırma Talep FormuİİK 106 - 110 maddeleri uyarınca araçtan haciz kaldırma başvurusu için gereklidir.indir
9Taşınmazdan Haciz Kaldırma Talep FormuİİK 106-110 maddeleri uyarınca taşınmaz(tapu)dan haciz kaldırma başvurusu için gereklidir.indir
10Banka Haciz Kaldırma Talep FormuİİK 106-110 maddeleri uyarınca banka hesaplarınızdan haciz kaldırma başvurusu için gereklidir.indir
11Genel Haciz Kaldırma Talep FormuİİK kapsamında haricen tahsil, vazgeçme, feragat, takipsizlik vb nedenlerle haciz kaldırma başvurusu için gereklidir.indir
12Borcun Tümüne Borcu Kabul Etmediğine İlişkin İtiraz Talep FormuBorcun tümüne alacaklının takip talebi karşısında borcunuzun olmadığına dair itiraz başvurusu için gereklidir.indir
13Borcun bir kısmına Borcu Kabul Etmediğine İlişkin İtiraz Talep FormuBorcun bir kısmına alacaklının takip talebi karşısında kısmi olarak borcunuzun olmadığına dair itiraz başvurusu için gereklidir.indir
14Nafaka Ödenmemesine İlişkin Şikayet Talep FormuBorçlunun nafaka ödemesi yapmamasına ilişkin İcra Mahkemesi'ne yapılacak başvuru için gereklidir.indir
15Dosya Hesabı Talep Formu(Diğer Dosya Hesap Bilgisi)Dosyadan ödeme yapmak ve borç bilgisi almak amacıyla başvuru için gereklidir.indir
16Dosya Hesabı Talep Formu(Nafaka)Borçlunun nafaka ödemesi yapması amacıyla yapılacak başvuru için gereklidir.indir

 

Adres

Anafartalar Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:154 Ödemiş/İzmir

Telefon

0(232) 544 90 88

0(232) 545 35 72

E-Posta

odemiscbsisaretadalet.gov.tr