Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Ödemiş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

        Resmi Gazetenin 20/07/2005 tarihli ve 25881 sayısı ile yürürlüğe giren; 5402 sayılı kanun çerçevesinde ilgili mahkemelerce haklarında mahkumiyet kararı verilmiş olup cezaları ertelenen, salıverilen ve haklarında hapis cezası dışında herhangi bir tedbire hükmedilen şüpheli, sanık, hükümlü ve özellikle suça sürüklenen çocuk veya suç mağdurları için, yine mahkemelerce belirlenen koşullar ve süre içinde hazırlanan bir plan çerçevesinde kişilerin toplum içinde izlenmesini, iyileştirilmesini, psiko-sosyal sorunlarının çözülmesini, salıverme sonrası korunmasını, toplum ile bütünleşmesini ve buna benzer her türlü ihtiyaç alanlarında program ve kaynak sağlama, bilgilendirme, yönlendirme ve yardım hizmetlerini kapsayan toplum esaslı çalışmalar yürütmektedir.

 

Gelen Evrak Bürosu
Denetimli serbestlik müdürlüğüne, mahkemelerden, Cumhuriyet başsavcılıklarından ve diğer kurumlardan gelen evrak ve tüm yazılar gelen evrak bürosuna gönderilir. Gelen evrak bürosu ilgisine göre bu yazı ve evrakı ilgili diğer bürolara dağıtır.
Kayıt Kabul Bürosu
Haklarında denetimli serbestlik kararı verilen yükümlülerin kayıt ve kabul işlemleri, kayıt kabul bürosunca yapılır.
Değerlendirme ve Planlama Bürosu
Yükümlülerin risk ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, risk ve ihtiyaçlarına uygun olarak toplum içinde denetim ve takibi ile iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların planlanması, değerlendirme ve planlama bürosunca yapılır.
İnfaz Bürosu
Değerlendirme ve planlama bürosunca hazırlanan denetim planı doğrultusunda, yükümlüler hakkında belirlenen denetimli serbestlik kararlarının infazı ile yükümlülerin toplum içinde denetimine, takibine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların koordinasyonu infaz bürosunca yapılır.
Eğitim ve İyileştirme Bürosu
Eğitim ve iyileştirme bürosu, vaka sorumlusu tarafından gönderilen yükümlülerin topluma kazandırılmasına, eğitim ve iyileştirilmesine yönelik denetim planında belirlenen çalışmaları yürütür.
Denetim Bürosu
Yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibi, gerektiğinde kollukla işbirliği içerisinde denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memurları tarafından yerine getirilir.
Mağdur Destek Hizmetleri Bürosu
Denetimli serbestlik müdürlüklerinde, mağdurlara yönelik hizmetleri koordine etmek ve yürütmek üzere mağdur destek hizmetleri bürosu oluşturulmuştur.
Koruma Kurulu Bürosu
Koruma kurulu bürosu, koruma kurulunun sekretarya işlerini yürütür, koruma kuruluna başvuran mağdurlar ile hükümlülerin taleplerini değerlendirir.
İdari ve Mali İşler Bürosu
İdari ve mâli işler bürosu, müdürlüğün görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için ihtiyaç duyduğu idari işleri planlar ve yürütür; mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirir.
Din Eğitimi Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Bürosu
Din hizmetleri, din eğitimi, manevi danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri sunulması, toplumda suç işleme oranının azaltılması ve yeniden suç işlenmesinin önlenmesi ile tutuklu ve hükümlülerin, dini ve ahlaki duygularını geliştirerekyeniden topluma kazandırılması amacıyla yapılacak işlere ilişkin usul, esas ve yükümlülükleri belirlemektir.
Ödemiş Adalet Sarayı Santral0232 544 90 88 -   0232 545 26 03
0232 544 44 12   -   0232 544 21 58
Gelen Evrak-Kayıt Kabul-İdari ve Mali İşler Bürosu ve Koruma Kurulu Bürosu2310 - 2316
Değerlendirme ve Planlama Bürosu2340 - 2314
Eğitim ve İyileştirme Bürosu4416 - 4417 - 4418 - 4419
İnfaz Bürosu2350 - 2313
Adres

Anafartalar Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:154 Ödemiş/İzmir

Telefon

0(232) 544 90 88

0(232) 545 35 72

E-Posta

odemiscbsisaretadalet.gov.tr