Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Adli Sicil Şefliği

Adli Sicil Şefliği

    1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 44. maddesi uyarınca Genel Müdürlüğümüze verilen görevler, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan Adli Sicil Yönetmeliği ile sair ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.

Amaç ve Hizmetler

   Kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ilişkin bilgilerin otomatik işleme tâbi bir sistem kullanılarak toplanması, sınıflandırılması, değerlendirilmesi, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde en seri ve sağlıklı biçimde ilgililere bildirilmesi.

•    e-Devlet kapısından alınan adlî sicil belgeleri üzerindeki barkod numarası ve T.C. Kimlik Numarası "https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-belge-doğrulama" adresine girildiğinde, ibraz edilen belgenin Adlî Sicil Bilişim Sistemindeki aslı görüntülenerek doğrulanabilmektedir.

•    Adlî sicil kaydı bulunmayanlar Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Felemenkçe, İspanyolca, Portekizce ve Danca dillerine tercüme edilmiş adlî sicil belgelerini e-Devlet üzerinden alabilmektedir.

•    Adlî Sicil Bilişim Sisteminde tutulan kayıtların adlî sicil kaydından çıkartılması, arşiv kaydına alınması ve arşiv kaydından silinmesine dair yetki ve görev, 5352 sayılı Kanunda 6290 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, mahkemelerden alınarak tamamen Genel Müdürlüğümüze verilmiş bulunmakta; bu işlemler anılan Adlî sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işlemleri, 5352 sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca Bakan onayı ile üç hâkimden oluşturulan komisyon tarafından yürütülmektedir.
 
•    Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının Konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirdikleri taleplerine ilişkin değerlendirme ve işlemler yapılmakta, ilgilisinin talebi üzerine, Almanca İngilizce ve Fransızca olmak üzere üç ayrı dilde adlî sicil sorgulama bilgilerine dair tercüme hizmeti verilmektedir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan protokol sonucunda, 2011 yılından itibaren  yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının ihtiyaç duydukları adlî sicil kaydı talepleri, "Konsolosluknet"den verilmektedir.
  
•    Vatandaşların doğrudan adlî sicil kayıtlarına ulaşımını sağlamak amacıyla, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Başkanlığına bağlı Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV A.Ş. arasında imzalanan "Adlî Sicil Bilgilerinin e-Devlet Kapısından Sunulmasına İlişkin Hizmet Entegrasyonu Protokolü", 05/06/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Protokolle, 5352 sayılı Kanunun 13. maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda, e-Devlet kapısı üzerinden güvenli bir ortamda doğru ve hızlı bir şekilde mevzuata uygun olarak kendilerine ait adlî sicil kayıtlarında sorgulama yapma ve adlî sicil belgesi alma imkânı sunulmuştur.

Ödemiş Adalet Sarayı Santral0232 544 90 88 - 0232 545 26 03
0232 544 44 12 - 0232 544 21 58
Adli Sicil Şefi4480
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni4481

 

Ödemiş Adli Sicil Şefliği Dilekçe Örneği
1Adli Sicil Kaydı(Sabıka Kaydı)indir
Adres

Anafartalar Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:154 Ödemiş/İzmir

Telefon

0(232) 544 90 88

0(232) 545 35 72

E-Posta

odemiscbsisaretadalet.gov.tr