Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü

 Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü 2019 yılında yürürlüğe giren 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan bir kısım düzenlemeler sonrasında adli süreçte mağdurlara sağlanan psiko-sosyal destek hizmetlerinin kapsamı genişletilmiştir.

   Yapılan bu düzenlemeleri tamamlayıcı nitelikte hükümler ihtiva eden 10 Haziran 2020 tarihli ve 63 Sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mağdur hakları konusunda atılan adımlara yenileri eklenmiştir. Böylece Adliyelerde mağdurlara sunulacak hizmetler ile bu hizmetleri sunacak teşkilatlanmayı Belirleyen düzenleme hayata geçirilmiş; suç mağdurlarına sağlanan hizmet ve yardımlara ilişkin esaslar ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar düzenlenmiştir. Bu Kararname ile "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı"
Adalet Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi olarak kurulmuş ve  adliyelerde "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri"nin yaygınlaştırılması öngörülmüştür.    

   Ödemiş Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü 07/09/2020 tarihinden itibaren  1 Müdür, 3 Uzman ( 2 Psikolog, 1 Sosyal Çalışmacı ), 1 katip olarak hizmet vermektedir.

   Müdürlüğümüz, suç mağduru ve tanıkların; çocukların, kadınların, yaşlı ve engelli bireylerin ifade ve beyan işlemleri sırasında kendilerini rahat ifade edebilmeleri ve ihtiyaca göre psiko-sosyal destek alabilmelerine olanak tanımakla adliyelerde aktif bir misyon üstlenmektedir.

 Adli Destek Sürecinde Neler Yapılır?

 

1-Bilgilendirme ve Yönlendirme
Mağdurlara, adli süreç ve aşamaları, sahip oldukları haklar, kendilerine sunulan hizmetler ile başvurabilecekleri kurum veya kuruluşlar konusunda görevli personel tarafından bilgilendirilir ve gereken hallerde mağdura eşlik edilir.
2-Psiko – Sosyal Destek / İfade Alma Süreçlerinde Uzman Desteği
Mağdurun ifadesi alınmadan önce kaygı düzeyinin düşürülmesi ve kendisini daha rahat ifade edebilmesi amacıyla, içinde bulunduğu ortam, süreç ve ilgili kişiler hakkında bilgi verilip, uzmanlar tarafından adli süreç boyunca mağdura eşlik edilebilir.
3-Adli Görüşme Odaları (AGO)
Kaygı düzeyi yüksek görülen suç mağdurlarının ifade ve beyan işlemleri sanıkla yüz yüze gelmeden, özel olarak hazırlanan Adli Görüşme Odalarında (AGO) uzmanlar eşliğinde alınır. Bu sayede kaygı düzeyleri düşürülen mağdurların, kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine olanak sağlanır.
4-Çocuklar Hakkında Sosyal İnceleme Raporları (SİR)
Adliyede çocuk ifadelerinin alınması sürecine eşlik edilebilip, çocuklarla yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak iletişim kurularak çocuklarla ve ebeveynleri ile görüşmeler yapılır. Hazırlanan sosyal inceleme raporlarında çocuklar hakkında alınması gereken koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarına işaret edilip, ilgili mahkeme tarafından gerekli kurumlara yönlendirmeleri yapılır.
5-Boşanma ve Velayete İlişkin Davalarda (SİR)
Uzmanlar tarafından aile mahkemelerinde görülen boşanma ve velayete ilişkin davalarda taraflar ve ilgili kişiler ile görüşülüp, gerekli görülmesi halinde sosyal ortam (ev) incelemesi de yapılarak, sosyal inceleme raporu (SİR) hazırlanır. Bu raporlara özellikle velayetleri istenilen çocukların görüşleri de yansıtılarak velayet ve kişisel ilişki tesisine ilişkin mahkemelere öneri ve değerlendirmelerde bulunulur. Ayrıca yapılan tespit ve değerlendirmelerden yola çıkılarak ebeveynlere ve/veya çocuklara yönelik aile/ boşanma ve/veya ebeveynlik danışmanlıkları önerilmektedir.
6- Adli Yardım Başvuruları
Maddi durumu elverişli olmayan kişilerin, adalete erişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan adli yardım başvuru formu, e-devlet / UYAP vatandaş portal yanında fiziki olarak müdürlüklerimizden de temin edilebilir ve adli yardım konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.

 

 

Çocuk Teslim İşlemleri

      5.Yargı paketi ile yapılan düzenlemeler sonrasında çocuk teslimine ilişkin iş ve işlemlerin de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri koordinesinde yerine getirilmesi öngörülmektedir Ancak bu aşamada halen çocuk teslimine ilişkin talepler ÜCRETSİZ şekilde İcra Müdürlüklerince yapılmaktadır. 2022 yılı sonuna kadar çocukla kişisel ilişki ve çocuk teslimine ilişkin iş ve işlemlerin belirlenecek / oluşturulacak uygun çocuk teslim mekânlarında tamamen Müdürlüğümüz koordinesinde yerine getirilmesi öngörülmektedir.

Ödemiş Adalet Sarayı Santral0232 544 90 88 -   0232 545 26 03
0232 544 44 12   -   0232 544 21 58
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü3350
Adli Destek Görevlileri Bürosu3351
Bilgi Yönlendirme Bürosu4482
Adres Ödemiş Adalet Sarayı, Kat: 3

 

Adres

Anafartalar Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:154 Ödemiş/İzmir

Telefon

0(232) 544 90 88

0(232) 545 35 72

E-Posta

odemiscbsisaretadalet.gov.tr