Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2023 YILI SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ, MÜBAŞİR, HİZMETLİ, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE ŞOFÖR SINAVLARINA DAİR NİHAİ BAŞARI LİSTELERİNE İLİŞKİN DUYURU
30.09.2023

T.C.

ÖDEMİŞ

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

2023 YILI SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ, MÜBAŞİR, HİZMETLİ, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE ŞOFÖR SINAVLARINA DAİR NİHAİ BAŞARI LİSTELERİNE İLİŞKİN DUYURUDUR.

 

 

            Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20/04/2023 tarihli 10.719 sözleşmeli personel istihdamına dair sınav ilanı ile Ödemiş Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuzca sınav merkezi olarak yapılması uygun görülen 21 Adet Sözleşmeli Zabıt Katibi, 8 Adet Sözleşmeli Mübaşir, 4 adet sözleşmeli Hizmetli, 4 adet Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 1 adet sözleşmeli Şoför sınavlarına ilişkin nihai başarı listeleri aşağıdaki sorgu alanında yayınlanmıştır.

 

            Sözlü sınav sonucunda ASİL olarak BAŞARILI olan adayların 16/10/2023 günü mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeleri Ödemiş Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımız kalemine bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyon Başkanlığımıza gönderilmek üzere bulundukları yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.

            İlgililere ayrıca herhangi bir tebligat gönderilmeyeceği, sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın belirtilen tarihe kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmelerinin iptal edileceği ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacağı ilanen duyurulur. 30/09/2023

 

İstenilen Belgeler     :

1-KPSS Sonuç Belgesi (2 adet)

2-Öğrenim Durum Belgesi Aslı, Komisyon Başkanlığınca onaylı örneği veya barkotlu e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi, (2 Adet)

3-Bilgisayar Sertifikası ya da Transkript aslı veya onaylı örneği (Zabıt Katibi Adayları İçin) (2 Adet)

4-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini yerine getiren adayların

    Terhis belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi

    ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesine eklemesi gerekmektedir.  (Örneğin; Sağlık nedeni

    ile askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporu), (2 Adet)

5-Adlî sicil kaydı (Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ıslak imzalı, evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.) (2 Adet)

6-Nüfus Kayıt Örneği, (2 Adet)

7-Nüfus Cüzdan Fotokopisi, (2 Adet)

8-Sağlık Beyanı, (2 Adet) (İndirmek İçin Tıklayınız)

9-Mal Bildirim Formu, (2 Adet) (İndirmek İçin Tıklayınız)

10-Eş Durum Beyanı, (2 Adet) (İndirmek İçin Tıklayınız)

11-Tercih Beyanı (Zabıt Katibi, Mübaşir, Hizmetli ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi Adayları için) (İndirmek İçin Tıklayınız)

12-Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayar ile doldurulması, kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılması, Cep telefonu girilmesi zorunludur) (2 Adet) (İndirmek İçin Tıklayınız)

13-Başka Kurum ve Kuruluşlara Karşı Mecburi Hizmetle yükümlü olup olmadığına dair beyan, (2 Adet) (İndirmek İçin Tıklayınız)

14-2 adet biyometrik fotoğraf, (50 mm X 60 mm ebadında, beyaz fonda ve desensiz)

15-Ehliyet Fotokopisi (Şoför Adayları için) (2 Adet)

16-Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları için) (2 Adet)

17-Koruma ve Güvenlik Görevlisi Adayları için; “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur.  Koruma ve Güvenlik görevlisi olur.” ibareli sağlık kurulu raporu,

   -Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında istihdam edilecek adaylardan istenen sağlık kurulu raporunda ayıca aşağıda belirtilen hususların Sağlık Raporunda yer alması gerekmektedir. (Rapor müracaatı sırasında bu hususa özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.)

“1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
3) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,
4) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,”
Hususlarının da sağlık kurulu raporunda yer alması gerekmektedir. 

 

 

 

 

TC KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Anafartalar Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:154 Ödemiş/İzmir

Telefon

0(232) 544 90 88

0(232) 545 35 72

E-Posta

odemiscbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu