Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2023 YILI SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU (KADIN-ERKEK) ve HEMŞİRE SINAVLARINA DAİR NİHAİ BAŞARI LİSTELERİNE İLİŞKİN DUYURU
16.10.2023

T.C.

ÖDEMİŞ

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

2023 YILI SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU (KADIN-ERKEK) ve HEMŞİRE SINAVLARINA DAİR NİHAİ BAŞARI LİSTELERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

            Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 20/04/2023 tarihli 9512 sözleşmeli personel istihdamına dair sınav ilanı ile Ödemiş Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuzca yapılması uygun görülen 18 Adet İnfaz ve Koruma Memuru (Erkek), 10 Adet İnfaz ve Koruma Memuru (Kadın) ve 1 Adet Hemşire sınavları için yapılan sözlü sınav sonucunda nihai başarı listeleri düzenlenmiş, aşağıda bulunan sorgulama ekranında yayımlanmıştır.

 

            Sözlü sınav sonucunda ASİL olarak BAŞARILI olan adayların 31/10/2023 günü mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeleri Ödemiş Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımız kalemine bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyon Başkanlığımıza gönderilmek üzere bulundukları yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.

            İlgililere ayrıca herhangi bir tebligat gönderilmeyeceği, sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın belirtilen tarihe kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacağı ilanen duyurulur. 16/10/2023

           
İSTENİLEN BELGELER                              :

1-Diplomanın onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınan barkotlu mezuniyet belgesi (2 Adet)

2-Merkezi Sınav KPSS sonuç belgesi, (2 Adet)

3-Sağlık Kurulu Raporu,
 

    İNFAZ VE KORUMA MEMURU ASIL OLARAK KAZANAN ADAYLAR IÇIN; ASIL olarak kazanan adayların tam teşekkülü devlet hastanelerine sevki Komisyonumuzca sağlanacaktır. İşlemlerin ivedilikle tamamlanabilmesi için adayların Açık Adres Beyan Bildirim Dilekçesine (EK-12) mevcut adresin ve iletişim bilgilerinin net ve tam bir şekilde yazması gerekmektedir. (Adayların halen oturduğu adres ile kayıtlı bulunduğu adresin farklılık göstermesi sorun teşkil etmemektedir. Beyan edilen açık adrese göre hastaneye sevki yapılacaktır.)

    Tüm asil adayların evrakları Komisyonumuza teslim edildikten ve yazışmalar tamamlandıktan sonra ilgili hastaneler ya da Komisyon Başkanlığımızca adaylarla ayrıca irtibata geçilecektir.)
 

    HEMŞİRE ADAYLARI IÇIN; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporunda "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığı, Hemşire olur." ibarelerinin özellikle ilgili bölümünde bulunması,


4-2 adet biyometrik fotoğraf, (6 X 9 ebatında, kılık kıyafet yönetmeliğine uygun, arka fonda beyaz ve desensiz, son 6 ay içerisinde çekilmiş) (2 Adet)

5-Mal Bildirim Formu (Arkalı Önlü Tek Sayfa Olarak 2 Suret) (İndirmek İçin Tıklayınız)

6-Askerlik Durum Belgesi (2 Adet) (E-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini yerine getiren adayların Terhis belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

7-Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayar ile 2 suret doldurulması, telefon bilgisinin mutlak suretle yazılması, kısaltma yapılmaması ve fotoğraf yapıştırılması zorunludur) (İndirmek İçin Tıklayınız)

8-Kimlik Fotokopisi, (2 Adet)

9-Nüfus Kayıt Örneği, (Tüm Aile) (2 Adet)

10-Eş Durum beyanı, (2 Adet) (İndirmek İçin Tıklayınız)

11-Başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe, (2 adet) (İndirmek İçin Tıklayınız)

12-Açık Adres Beyan Dilekçesi (2 adet) (İndirmek İçin Tıklayınız)

 

 

TC KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Anafartalar Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:154 Ödemiş/İzmir

Telefon

0(232) 544 90 88

0(232) 545 35 72

E-Posta

odemiscbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu